Zurna Sohbet

Zurna Sohbet

GÖNLÜN HAS BAHÇESİDİR ZURNA SOHBET CHAT KANALLARINDAN CANOM.NET SOHBET

1.BÖLÜM: YAŞAMIN ANLAMIDIR GÖNÜLLERİN KIR KAHVESİ

Zurna Sohbet Yaşamın anlamı; bir demet huzuru bulduğun-ferahlık hissettiğin gönül lavantasında, gönüllere uzanan ruhun cennet bağlarında, bir yudum sevgi şarabında ve güne beraber başlayıp birlikte yolcu ettiğiniz gönül birliğinizin satır satır mektuplarındaki sevdiklerinizde saklı… Bunu keşfetmek için de sizi, online chat kanallarının hikayesini yeniden yaşamaya ve anlayıp-anlatmaya davet ediyoruz. Yunan mitolojisinde geçen 7 Bilge vardır.

Yedi Bilgeler’ in ilki kabul edilen Thales dünyanın temelinin su olduğunu söyler ve doğanın mucizesini onun tam da içinde aramaya başlar. Doğayı anlamaya başlayan insan, doğanın bir parçası olan kendini ve toplumu da merak etmeye başlar. Böylece Antik Yunan’ın bilgeleri toplumu anlamaya ve mutlu insanların yaşadığı toplumlar yaratmak için çalışmaya başlar… Online chat kanallarından farklı olarak Canom.Net sohbet: doğanın su mucizesinden yola çıkıp gönüllere su serpiştirmekte, mutlu aile üyeleri hedeflemektedir.

Canom.Net Türk Sohbet ailemiz: çağımızın sanat ve ekin anlayışının canlı timsali tilciklerle yoğrulmuş diyaloğuyla, düşünen-gören-bilen-düşünmeye davet ederek şahlanan güçlü söyleşinin teşekkülü, analitik, ototrof ve dinamik beyinlerin mahsulü sohbetin kendine dönük kibar ironik lügatlarla yüklü şahıslarının tevazuluğuyla, ruhlarının kibirden münezzeh güzelliğinin berrak yansımasıyla sağlam ve özlü düşüncelerle örülü, günümüz özelliklerine tekabül eden anlatımlarla harmanlanmış, kendi ruhu nezdinde genel insanlık ruhuna istinat ve işaret edilebilecek mahiyette betimlemelerin portresinin çizildiği, estetik ölçülere bağlı kalınarak realist-rasyonalist bir sanat anlayışının hükümranlığındaki ruhunun dökümüyle, insanların bilişsel tahayyül sınırlarının ufuklarına aydınlık tarlasının tohumlarıyla ışık saçan harikulade iz düşümlerdir. Yaşamın anlamının tüm güzelliğiyle yeniden keşfedildiği gönüllerin kır kahvesidir Canom.Net Sohbet.

2.BÖLÜM: BİLGELERİN IŞIĞINDAKİ SOHBET GÖNÜL SARAYI İNŞA EDER.

‘’ 7 Bilgeler ’’ de mevzuu bahis edinen bilgelere mitolojiye göre atfedilen vasıflar: Kleobulos: Demokrasiye ve ölçülü olmaya önem veren bilge, Canom.Net Sohbette bu işle mükellef olan klas centilmen SheqiL

Solon: Atina’ya eşitlik ve adalet getiren bilge, Canom.Net Sohbetteki adıyla Edaaa

Khilon: halkının gözünde Yedi Bilgeler’ in en bilgesi yönetici olan bilge, Canom.Net Sohbette ve ücretsiz chat sohbet kanallarında bu vasıfla en iyi tanınan kişi Alize,

Pittakos: Yunan devlet düzenini sağlayan ve affı cezadan üstün bulan bilge, Canom.Net Sohbette Services,

Priene’ li Hukukçu Bias: doğruları dile getirdiği söylevleri ile bilinen bilge, Canom.Net Sohbette Tekno,

Periandros: üretimi destekleyerek halkını refah seviyesine çıkaran bilge, Canom.Net Sohbette Azra olarak yeni kimlik kazanmış ve online chat kanalları dünyasında bilgelerin ışığındaki gönül sarayını inşa edebilmeyi başarmışlardır.

 

Canom.Net Sohbette kelimelere nefesimizden üflemiş, sessizliğin derinliklerine gömülü söz hazinesine Güneş’in haznesinden ultraviyole ışınlarından aksettirmişçesine üşüyen kemikleri ısıtarak ses verebilmiş, kelime öbeklerini kutsal ruhun sularına endeksleyerek katabilmış, cümlelere reenkarne etmişçesine ulaşılmaz katmanlar boyutunda hayat verebilmiş, kelamımızı satırlarda adeta sihirli değnek olarak kullanabilmiş ve gönüller sarayını inşa edebilmişiz.

 3.BÖLÜM: MEDENİYETİN KALBİ, RUHUN GÜNEŞ’İ DİR CHAT KANALLARI.

Kınalızâde Ali Efendi medeniyet için : Temeddün’ü, “Tavaif-i muhtelife ve Umum-i mütebeyyinenin içtimâ-ı amme ve teellüf ve intizâmından ibarettir” der yani “değişik grupların ve farklı milletlerin genel toplumsal yapılarının birbirileriyle uzlaşıp düzenli olmasıdır medeniyet der. Clough’a göre; eğer bir grup insan, yüksek düzeyde estetik ve entelektüel eser üretiyor ve üyelerine fiziksel ve sosyal güvenlik sağlayabiliyorsa, o zaman medeni olarak nitelendirilebilirler.

Psikolojinin felsefeyle buluştuğu, literatürün estetikle bağdaştığı, hislerin-resmin tahayyül perspektifiyle kesiştiği, buzlu kristal camların Güneş ışınlarıyla oynaştığı berraklıktaki muhteşem bir online chat kanalı olan Canom.Net Sohbette değişik medeniyetlerin estetik ve entelektüel seslerinin-bilgi birikimlerinin sergilendiği manzaramızda fiziksel ve ruhsal-sosyal güvenlik atmosferine de tanık olmak hulasa medeniyetin bağrında açan kalbe nail olmakla ruhunuza Güneş’in ışınlarının doğduğunu hissetmeniz mümkündür.

Kendisinden sonraki Doğu ve Batı filozoflarının pek çoğunu etkileyen İbn-i Sina: İnsanların ruhlarının müzikle tedavi edilebileceğini öne sürmüş ve bu yöntemi geliştirmiştir. 250’yi aşkın yapıtının başlıcası olan ‘’Şifa ve Kanun’’, felsefenin temel yapıtı sayılarak, uzun yıllar boyunca pek çok üniversitede okutulmuştur. Canom.Net Sohbet online chat diyarında yapılan kısacık müzikal bir gezinti dahi hayatınızın ışığını yansıtan kapılardan giriş yaptığınızın resmidir. Ufkunuzun sınırlarını enginlere taşıdığınızın emaresi, ruhunuzun kudsi derinliklerine dalış yaparak dirilişle uyanışınızın tasviridir. Canom.Net Sohbet online chat kanalında yapılan müzikal sohbet gezintisi; Mısır’ın Gize  Piramitlerinden Kefren, Keops ve Mikerinos misali ‘’Yaşamınızın Piramidi’’ ne tırmanıştır.

 4.BÖLÜM: GÖNLÜN HAS BAHÇESİDİR CHAT KANALLARINDAN CANOM.NET SOHBET

Kaşgarlı Mahmut’un; Yusuf Has Hacip’ in “mutluluk, saadet bilgisi” anlamına gelen, 6645 beyitten oluşan, feûlun-feûlün-feûlün-feul aruz vezin kalıplarıyla yazdığı manzum eseri Kutadgu Bilig isimli kitabına ithafen yazdığı eserinden ‘Balasagun’’un “iki dağ arası” demek olduğunu ve bu şehrin Argu Türkleri ile iskan edilmiş bir yer olduğunu biliyoruz. Kutadgu Bilig de Asıl amaç ‘’kut’’u yani “mutluluğu” elde etme amacını gerçekleştirmek için, olaylar ve bütün dünyevî düşünceler 4 temel ilkeyi temsil eden 4 kişi etrafında şekillendirilmiş, bu kişilere yeri geldikçe arkadaş, haberci, uşak gibi diğer kişiler de katılmıştır. Canom.Net Sohbet online chat kanalları arasında balasagun=iki dağ arası yani 2 alicenap yürek arası sonsuz kut= sonsuz mutluluğa sahip olunabilecek tek yerdir. Gönlün has bahçesine açılan sevgi odalarının meskenidir.

Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig adlı eserinde dilin fayda ve zararları kısmında da yine veciz ifadelerle evrensel nitelikte sözler ifade eder: Kişig til agırlar bulur kut kişi. Kişig til uçuzlar barır er başı. “İnsanı dil kıymetlendirir ve insan onunla saadet bulur; insanı dil kıymetten düşürür ve insanın dili yüzünden başı gider.” der. Bagırsak bolun barça tınlıg üze, Tapug kıl bayatka kangül til tüze. “Her canlıya karşı şefkatli ol; Tanrıya gönül ile ve dil ile hizmet et.” der. Düsturumuz budur Canom.Net sohbette tatlı dil-güler yüz-samimi çehremizle- incili sohbetimizle gönül kazanmak.

Yazar: admin

Görüntüleme: 285 defa

Kategori: Sohbet

Yayınlanma Tarihi: 14 Kasım 2023

Cevap bırakın