Dobra Sohbet

Dobra Sohbet

DOBRA YÜREKLERİN SESLİ AYNALARI CANOM.NET SOHBETDE.

Dobra Sohbet  Hiç birimiz yalnız değiliz. Yalnız olduğumuz düşünüldüğünde ve öyle olduğumuzu bizzat düşündüğümüzde dahi bir çok insan vardır içimizde konuk ettiğimiz. Bu yüzden kendinde bütünleşme vadesini itmam etmeyen kişilerin anlık, günlük değişen panoramalarını görebiliyoruz. Bir an öfke içinde olan bir insanı başka bir an masumiyet maskesi takındığı ya da kıskançlık nöbetine tutulduğu kişiliğiyle/yüzüyle görebiliyoruz.

Buna sebepte kişisel bütünlüğümüzü tamamlama sürecinden muaf olunacak raddede içsel bütünlüğümüzü sağlayamayışımızdan, içimizdeki sesli aynalara kulak vermeyişimizden veya göremeyişimizden ya da gördüğümüzü idrak edemeyişimizden, kendimizle iletişimde kifayetsiz kalışımızdan ileri gelmektedir aslında. Ancak hiçbir şeyin ardına limanların ardülkesi gibi sığınmadan, kendimizde haklılık yaratmadan, eksiklik ve yanlışlıklarımızı göz ardı ya da inkar etmeden, bunları telafi etmemiz gerektiği şuurunda olmamız ve bunun mücadelesini gerçekleştirmemiz; kişiliğimizin bünyesinde yüksek hasletlerin peyda olmasına vesile olduğu gibi kişiliğimizde bütünleşerek mutlak kurtuluşa dair hedefimize varacağımızın/vardığımızın da delili olur.

Güncel hayatımızda sosyal bir varlık olan bizi yanlışa, keşmekeşliğe, sermest ya da serdestliğe, yüreğimizde/zihnimizde karmaşaya sürükleyen, pozitif enerjimizi dağıtan, bizi özümüzde bir olmaktan ırak tutan bir çok amil, biyolojik-psikolojik boyutlarımızı etkileyen ya da zedeleyen bir çok kutuplar oluyor. Ancak kişisel bütünlüğümüzün bilançosunu tam bir hasılatla görmeyi istiyorsak: normatif eleştirmeleri kendimize dönük yaparak, içimizdeki ondülasyona dur diyerek, ‘’Gerçek Varlık’’ ın içimizdeki sesli aynasıyla yüreğimize ilham veren sesine kulak vererek, kendimizle doğrusal iletişimimizi kesmeyerek kendimize dair pozitif empresyona şahit olabilir, kendi bütünlüğümüzün mevcudiyetini ve mutlakiyetini görerek huzurlu-mutlu-vicdanen rahat olabiliriz. Veya o ses frekansına erişemiyorsak sohbet çayını yudumlayabileceğimiz yüreklere nezaret etmeliyiz bir chat radyo dalgası vasıtasıyla ki bunu Canom.Net sohbette gerçekleştirmemiz pekala mümkün ve muteberdir.

Dobra Sohbet

Dobra Chat

Şeyh Bedrettin Varidat 1 eserinde: ’’tohumda, bütün ağacın var olduğunu ve bütünün, ağacın her bölümünde oluştuğunu’’ söyler.’’ Ağacın bütünü meyvede mevcuttur’’ der. İnsanın bütünlüğü de içindeki aynaların insana seslenen tohumunda saklıdır. Sen o tohuma bir fidan olmak istiyorsan, ‘’ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız’’ şarkısını birlikte söyleyeceğin ağacın dallarını bulmak istiyorsan, sevgi dolu bir ailenin çınarı olmayı diliyorsan en güzel meyve (yürek) leri görebileceğin adrese Canom.Net ‘e uğramayı vecibe edin, mefkuren: ‘’ ağacın bütünü olan meyveye Canom.Net sohbet de erişmek’’ olsun.

Kalbinin sürurunu temin etmek istiyorsan; insanların eksiklikleri-kusurları ve isnat edilen ya da isnada teşebbüs edilen atıflarla görülmediği, ‘’ ne olursan ol yine gel!’’ diye buyuran Mevlana Hazretlerinin ilkesine sadakatle herkesin eşit değer paydasında görülüp- olduğu gibi sevildiği, konforlu iletişimin sağlandığı, dostluğu tedarikte zorlanmayacağın tek ‘’Beyaz Ev’’ in altın sütunlarından biri de sen olmaya hazır mısın? O halde bir adım ötende, yüreğinin sesinde, ruhunun nefesindeyiz Canom.Net sohbette.

Birine kötü diyorsan sen ondanda kötüsün hakirsin. Öyle olmasan kötü nitelenen bir kitaptan da ibret alabileceğin misali onun kötülüğünden ibret alır ya da onu kötü diye niteleyebilecek kadar şirret olmaz, ondaki kötülükten ziyade onu anlamaya-kötü diye tabir ettiğin niteliklere ne denli haiz olduğunu irdelemeye, ondaki güzellikleri keşfe çıkar, harraslar gibi davranmayarak kötülüğünden önce güzelliğini görürdün.

Birine yalancı diyorsan sen ondan da yalancısın. Kendine karşı bile dürüst olamayan sen onu nasıl yalancılıkla itham edersin? Eğer sen ondan yalancı değilsen kendine karşı dürüst davranıp aynı şeyin sana yapılmasını istemeyeceğini kabul eder, ona yalancı demekten bile haya eder ‘’Kötülüğü/kusurları-ayıpları örtmekte gece gibi olunuz’’ diyen Kutsal Kitabının emrine isyan edercesine: birine yalancı diye atıfta bulunarak onu deşifre etmenin ne insanlıkla bağdaşmayacağını ne de dinimize yakışmayacağını bilirdin.

Biz bunu bildiğimiz için ‘’Beyaz Ev’’imize gelenleri gönül soframızda misafir değil aileden bir parçamız olarak ağırlamakta, kimseyi yargılamamakta, özümüzden ayırmadan kendimizle bir saymaktayız ve bunu yapmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Çünkü biliyoruz ve görüyoruz ki buna riayet ettiklerini söyleyenler sadece iddiada kalmakta ama bizler aynen tatbik etmekteyiz.

“Dünyada en önemli şey, kendi olmayı bilmektir” diyen Montaigne’in sözüne binaen kendimizin farkındalığımızı bilerek, “kendimi araştırdım” diyen Herakleitos gibi kendimizi araştırarak, “kendini bil” diyen Sokrates gibi kendimizi bilerek, “ bütün şeylerin ölçüsü insandır” diyen Sofist Protagoras gibi tüm insanları/insanlığı ölçüde baz alarak, ‘’Karşımızdakinin yalnızca bizden bir yansıma olduğunu akıldan çıkarmayarak her insanın kusuruna ve varsa hatasına-eksikliklerine hoşgörülü bir yaklaşım sergiliyoruz Arthur Shoppenhauer vari bir tutumla düşünüp öz eleştirimizi kendimize yaparak ailemize geleni kendi bütünlüğümüze dahil ediyoruz. ‘’Kendini bilme’’ sevincini yaşamanın, kendinin farkındalık lezzetini tatmanın tek akli yolu Canom.Net sohbet durağıdır.

‘’Düşünce tarihinin hiçbir döneminde insan, kendisi için günümüzdeki kadar sorunsal olmamıştır.’’ diyen Max Scheller’ın sözüne istinaden kendimiz ve tüm etkileşimde bulunduğumuz ailemizdeki insanlar için sorunsal olmanın dışına çıkıyor, bu şekilde onlarla beraber psikolojik boyutumuzun kutbunda bir rahatlık sağlıyoruz hakeza biyolojik kutbumuz açısından da müreffeh ve müsterih olabiliyoruz.

‘’Gelişimimiz için bir aynaya ihtiyacımız vardır’’ der Arthur Shoppenhauer.

Ama salt gelişimimiz için değil özümüzü bulmak, özümüzdeki iyi cevheri bileylemek, kendimiz olmak ve toplumda bütünlüğümüzle kubaşık şekilde prestijimizi kazanmak için de aynaya ihtiyacımız vardır. Aynayı uzakta ya da yogilerin ‘’Asana’’adını verdikleri basamakta yaptıkları gibi yere bağdaş kurup yogada yaptıklarını taklide saparak aramaya gerek yok, aksi takdirde derin bir tefekkürle yogilerin oturarak başardıklarını sandıkları şeyi-semazenlerin bugün de yaptıkları kendi ekseninde dönme hareketiyle ayakta dönerek-kendisiyle derin bir tefekkür halinde ayakta dönerek bunu başaran tasavvuf bilgelerinden HZ.Mevlana’yı da yoga öğretilerine sadık biri olarak değerlendirmemiz kabil olurdu ki her birimizin birez semazen olması gerekli olurdu.

Evet bizler birer semazen değiliz ama her ne kadar karşımızdaki aynalar bize bizi göstermede en iyi yansıtıcımız olsa da, yüreğimizin derinliklerinde  deruni aynalar var. O aynayı parlak tutup cilaladığımız için nefsimizin kötülüklerden arınmış, karşımızdakinin kusurunu aramaktan/görmekten ırağa istikamet etmiş, onda gördüğümüz/gördüğümüzü sandığımız ya da ona isnat etmeye çalıştığımızın aslında özümüzde yatan kirlilikte yataklanmış olduğunu idrak etmiş, karşımızdakini kendimizden ayırmayan bireylerin ‘’halet-i ruhiye’’ sine bürünmüşüz Canom.Net sohbetteki Beyaz Evimizin Renkli Sevgi Şadırvanında.  ‘’Beyaz Evimiz’’in kamelyasındaki şadırvanın etrafında rengarenk güller arasında şiirsel mynet sohbet eşliğinde sıcak bir fincan kahve seni bekliyor gönlünü ısıtmak için.

Yazar: admin

Görüntüleme: 650 defa

Kategori: Sohbet

Yayınlanma Tarihi: 08 Kasım 2023

Cevap bırakın